ЩОДО ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Ч.2

І.В. Тахтамиш Проблема: недостатній рівень готовності багатьох випускників закладів вищої освіти до самостійної професійної діяльності на відпо-відних здобутій освіті первинних посадах. «Теорія без практики мерт-ва, практика без теорії сліпа», – понад два століття тому, писав Імма-нуїл Кант. У наш час мало що змінилося, і на ринку праці завжди бі-льше цінуються фахівці, що мають не лише…