Керівник аналітичного центру КАЯ Схід, голова Наглядової ради

Визнаний експерт з питань державного управління та реформування політичних установ, ідеолог інституційної десовєтизації.

На посаді директора Міжнародного центру перспективних досліджень зробила значний внесок у розвиток і розробку повноцінної державної політики та адвокації, має значний досвід у розробці програм технічної допомоги та встановленні діалогу між  міжнародними експертами та Урядом України, в оцінці ефективності стратегії розвитку громадянського суспільства та проектів DFID, оцінці ефективності стратегії УВКБ ООН на підтримку українських неурядових організацій та стратегій Європейської комісії.

На посаді президента Національної академії державного управління при Президентові України (НАДУ), Віра Нанівська розпочала безпрецедентну реформу державної служби в Україні. Найбільшим досягненням є радикальна реформа демократизації освіти та навчання для державних службовців, створення та повна реалізація першої магістерської програми у галузі знань “Державне управління” та модернізація Національної академії державного управління.